Bouwpathologie

Niet alle waterschades en vochtproblemen in gebouwen zijn te wijten aan lekken in watervoerende leidingen. Ze hebben vaak een bouwkundige oorzaak. Gebreken in bouwconstructies kunnen we met onze geavanceerde technieken zeer makkelijk en snel detecteren.

Bouwkundige detectie

Wij hebben veel ervaring in het opsporen van vochtproblemen en het detecteren van dauwpunt temperaturen tussen wandoppervlakte en omgevingslucht met speciaal gekalibreerd apparatuur.

warmteverliezen en koudebruggen 

  • Detectie van warmteverliezen voor isolatie en gebouwen
  • Voorkomen van hoge energiekosten
  • Opsporen van koudebruggen in dak, gevel of vloer
  • Veroorzaakt schimmel en condensvorming
  • Onderzoeken en fotograferen d.m.v. thermografie

 

Microgolfraster metingen

Dankzij de microgolfmethode kunnen we in materialen kleine dieperliggende waterophopingen vaststellen tot een diepte van 300 mm. Via de rastermeting kunnen we duidelijke vochtprofielen opstellen om in ons technisch verslag bij te voegen. 

Een belangrijk voordeel van deze methode is dat ze niet afhankelijk is van de verziltingsgraad van het materiaal. Het speelt dus geen rol dat we een meting doen (van hygroscopische vochtverschijnselen) bij een nieuw of oud bouwwerk.

 

Rookdetectie

Zowel bij afvoerleidingen als dakbedekking wordt vaak een rooktest ingezet voor het opsporen van lekkages. Aangezien rook makkelijk ontsnapt door kleine kiertjes en gaatjes kunnen we lekken via deze methode snel visualiseren. Het is een veel gebruikte methode in de bouwpathologie. Ook bij het controleren van aansluitingen van leidingen, ventilatiekanalen en schoorstenen passen we vaak een rooktest toe, zo kunnen we de oorzaak van bijvoorbeeld geurhinder snel verklaren.

IISP

Inductieve impulsstroomprocedé

Inzetmogelijkheden:
Beschadigingsvrije controle van platte folie- en bitumendaken 

  •  Nauwkeurige lekdetectie op platte afdichtingen
  •  Ook bij platte daken met ballast (grind, groen, platen, …)
  •  Ook voor capillaire (kanaalvormige) ondichtheden in vaste materialen