Lekdetectie

Ons team en ons bedrijf groeien permanent mee met de nieuwste technologische ontwikkelingen en technieken op het gebied van lekdetectie. Wij beschikken over allerhande gekalibreerd meetapparatuur om zonder grote breek- of sloopwerken lekken in waterleidingen, gasleidingen, leidingen van centrale verwarming, afvoerleidingen en leidingen van riolering op te sporen. Veel van deze technieken zijn ook uiterst geschikt voor het onderzoeken van gebreken in bouwconstructies, de zogenaamde bouwpathologie.

Aquafoon

 • Elektroakoestische methode
 • lekken in waterleidingen
 • lekken in gasleidingen
 • lekken in drukleidingen
 • Opsporen zonder te beschadigen

Ferrophon Techniek

 • Elektromagnetische methode
 • Lokalisering ondergrondse leidingen
 • Opsporen kabeldefecten
 • Kathodische beschermingstesten

Druktesten

 •  Doorvoeren drukcontrole voor dichtheid
 • Waterdruk, inertgas voor drinkwater- en gasinstallaties
 •  Afdruktesten van tankreservoirs
 • Volgens din 1988 met kalibratie protocol

Tracegas detectie

Traceergas is ontvlambaar, reukloos, onzichtbaar, ongevaarlijk en volledig onschadelijk voor mens en dier.  Het is een mengeling van 95% stikstof en 5% waterstof. De toe- of afvoerleiding wordt volledig leeggeblazen en gevuld met traceergas. Het waterstofdetectietoestel zal dit gas detecteren bij ondergrondse lekken en de perfecte positie ervan bepalen.

Bij grote, ondoorlatende toplagen zoals stortbeton gaan we op gelijke afstanden doorboringen uitvoeren, waardoor het gas kan worden gedetecteerd. Deze methode is erg betrouwbaar en werkt feilloos, zelfs bij een zeer klein lekdebiet.

Bij dichtheidstesten van: 

 •  Watertoevoeren
 •  Afvoeren
 •  Brandleidingen
 •  Persluchtleidingen
 •  Gasleidingen
 •  Vloerverwarming
 •  CV-leidingen
 •  Zwembadleidingen
 •  Bovengrondse tanks

Thermografie

Dit is een contactloze meetmethode waarbij men de temperatuur langs verschillende componenten van de woning of van installaties in kaart kan brengen. Dit kan door:

Infrarood camera

 • Opsporen van warmtelekken in verwarmingsinstallaties
 • Opsporen van warmteverdeling en lekkages in vloerverwarming, radiatoren, stralingsplafonds en koelinstallaties.

Thermografische opsporing

 • Ook voor bouwpathologie
 • Onderzoeken en fotograferen van warme- en koude bronnen
 • Voorkomen van schade aan installaties
 • Voorkomen van hoog oplopende energiekosten

Endoscopie

Onze video-endoscopie├źn hebben vooraan een vaste camerakop van 4 of 8 mm diameter. We gebruiken ze voor inwendig onderzoek van de watertoevoer. Perforaties, doorboringen of onregelmatigheden in de binnenwanden kunnen hiermee worden opgespoord. 

De endoscoop kan zijn camerakop vooraan 360┬░ ronddraaien. Zo kunnen we holle ruimtes, valse plafonds, schachten, afvoerkanalen en nauwe spleten controleren zonder te breken. Hiermee kunnen we haarfijne beelden maken voor onze technische verslagen.

In sommige gevallen is het echter noodzakelijk een kleine doorboring van 10 mm te maken om onbereikbare plaatsen te kunnen inspecteren. In verticale en gemeenschappelijke schachten controleren we per verdieping. Hierdoor vermijden we onnodige breekwerken in appartementsgebouwen.

Camera inspectie

Controle en inspectie in leidingen en rioleringen met kleurencamera en video-opname.

Contrastvloeistof detectie

Deze eenvoudige techniek gebruiken we bij dichtheidstesten van afvoerkanalen, septische putten en wateroverlast in aanpalende kelders. Tijdens het lozen van gekleurd afvalwater in de verschillende rioolbuizen kunnen we de positie van het lek precies bepalen. Het gekleurde water verraadt welke afvoerbuis lekt.

Daarna sporen we met een rioolcamera de juiste plaats van de barst in het riool op.